Language Language
fa-9-040507_lite fa-5-040507_lite

Velkommen til oss!

Fiskernes Agnforsyning SA og Tromsøterminalen AS ligger sentralt plassert i Tromsø. Vi har topp moderne fasiliteter for effektiv, kvalitetsmessig mottak og handtering av frossen fisk. Kvalitet og service står alltid i fokus og vi gjør vårt ytterste for at rederi, mannskap og kunder for øvrig blir fornøyd. Vårt anlegg er i tillegg EU-godkjent kontrollsenter for mottak av frossen fisk fra 3. land.

 

 

AGNKVOTER – ANBUDSINNBYDELSE

 

 

Fiskernes Agnforsyning SA har for året 2015 fått tildelt egne agnkvoter på følgende fiskeslag med angivelse av kvantum og fangstperiode:

              

               350 tonn Sei m/ rødåte – fangstperiode mars./des. – 15.

               350 tonn NVG-sild m/rødåte – fangstperiode mai/juni – 15.

               200 tonn NVG-sild u/rødåte – fangstperiode okt/des – 15.

            1.200 tonn Makrell m/ rødåte – fangstperiode mai/sept. – 15.

 

Disse kvotene er med godkjennelse fra Nærings- og Fiskeridepartementet fritatt fra reguleringsbestemmelsene og fartøyskvote. Agnkvotene er i utgangspunktet  underlagt de gjeldende minstepriser, men foretaket gis anledning til å inngå særskilte avtaler med gjeldende salgslag på agnkvantumet.

Redere/ landanlegg/ fellesskap som kan være interessert i å gi pris på fangsting av ovennevnte produkter, bes melde seg skriftlig til foretaket for tilsendelse av spesifisert anbudsmateriale innen 15.02.15.

 

 

Fiskernes Agnforsyning SA

Postboks 732

9257 TROMSØ

 

Tlf.      77 60 01 34/ 95 08 91 02  v/ Vidar Nikolaisen

Tlf.      77 60 01 51/ 91 36 61 17  v/ Jan Magne Flaat

Fax.     77 60 01 55.

E.mail. firmapost@fiskernes-agnforsyning.no

Hjemmeside. www.fiskernes-agnforsyning.no