Language Language

Om oss

Fiskernes Agnforsyning SA er morselskap i konsernet som består av selskapene:
- Fiskernes Agnforsyning SA
- Tromsøterminalen AS

Fiskernes Agnforsyning SA hovedformål.
Lagets formål er ved en organisert og regulert agnomsetning å skaffe fiskerne agn ved egen produksjon og fra andre agnproduserende firmaer til stabile og rimelige priser. Laget skal drive forretningsmessig og prisene på agn skal holdes slik at de gir Laget en forsvarlig fortjeneste.

Tromsøterminalen AS er et fryselager i Tromsø som yter lagertjenester til norske og utenlandske fiskefartøy.