Language Language
fa-9-040507_lite fa-5-040507_lite

AGNKVOTER – ANBUDSINNBYDELSE

Fiskernes Agnforsyning SA har for året 2017 blitt tildelt ansvaret for å administrere ordningen med egne agnkvoter.
250 tonn Sei m/u rødåte – fangstperiode mars./nov. – 17.
400 tonn NVG-sild m/rødåte – fangstperiode mai/juli – 17.
100 tonn NVG-sild u/rødåte – fangstperiode okt/des – 17.
1.200 tonn Makrell m/ rødåte – fangstperiode mai/juli. – 17.
Disse kvotene er med godkjennelse fra Nærings- og Fiskeridepartementet fritatt fra reguleringsbestemmelsene og fartøyskvote.
Agnkvotene er i utgangspunktet  underlagt de gjeldende minstepriser, men foretaket gis anledning til å inngå særskilte avtaler med gjeldende salgslag på agnkvantumet.
Redere/ landanlegg/ fellesskap som kan være interessert i å gi pris på fangsting og innfrysning  av ovennevnte produkter, bes melde fra til foretaket for tilsendelse av spesifisert anbudsmateriale innen 28.02.17.
Fiskernes Agnforsyning SA, Postboks 732, 9257 TROMSØ
 
Tlf.      77 60 01 34/ 95 08 91 02  v/ Vidar Nikolaisen
Tlf.      77 60 01 51/ 91 36 61 17  v/ Jan Magne Flaat
Fax.     77 60 01 55.