Språk Språk
fa-9-040507_lite fa-5-040507_lite

Fiskernes Agnforsyning SA fyller 75 år

Den 27. september er det 75 år siden Fiskernes Agnforsyning SA (FA) ble stiftet. Det skjedde på et konstituerende representantskapsmøte på Sortland i Vesterålen i 1941. Møtet var resultat av over 30 års arbeid for å sikre lineflåten i Nord-Norge agn av god kvalitet og til lik pris, uansett hvor fiskerne bodde. Laget ble en viktig del av fiskerisamvirket i etterkrigstida, og er fortsatt et samvirkefortak. Det viktigste grunnlaget for lagets arbeid er agnlova som gir FA enerett på produksjon, transport og omsetning av agn i Nord-Norge og Trøndelag.

Siden 2004 har Fiskeridepartementet- og Kystdepartementet tildelt særlige kvoter for fiske av agn, og FA fikk ansvaret for å forvalte fisket og produksjonen av fangstene. Forbruket av agn i Nord-Norge økte jevnt og trutt til over 11.000 tonn fram til 1961. Deretter startet en lang nedtur og tidlig på 1990-tallet var omsetninga under 2.000 tonn. Av flere årsaker, men ikke minst på grunn av det nye fisket etter snøkrabbe har omsetninga tatt seg kraftig opp de siste åra, og i jubileumsåret vil den passere 11.000 tonn. Økonomisk ligger FA også an til å få sitt beste resultat noensinne.

Markeringa av jubileet blir ikke før neste år, i forbindelse med årsmøtet den 12. mai 2017.