Språk Språk
fa-9-040507_lite fa-5-040507_lite

AGNKVOTER - ANBUDSINNBYDELSE

2018-02-07
Fiskernes Agnforsyning SA har for året 2018 blitt tildelt ansvaret for å administrere ordningen med egne agnkvoter.
250 tonn Sei m/u rødåte – fangstperiode mars./nov. – 18.
400 tonn NVG-sild m/rødåte – fangstperiode mai/juli – 18.
100 tonn NVG-sild u/rødåte – fangstperiode okt/des – 18.
1.300 tonn Makrell m/ rødåte – fangstperiode mai/juli. – 18.
Disse kvotene er med godkjennelse fra Nærings- og Fiskeridepartementet fritatt fra reguleringsbestemmelsene og fartøyskvote.
Agnkvotene er i utgangspunktet  underlagt de gjeldende minstepriser, men foretaket gis anledning til å inngå særskilte avtaler med gjeldende salgslag på agnkvantumet. Når det gjelder NVG-sild og makrell må det planlegges fangsting med større fartøy til havs.
Redere/ landanlegg/ fellesskap som kan være interessert i å gi pris på fangsting og innfrysning  av ovennevnte produkter, bes melde fra til foretaket for tilsendelse av spesifisert anbudsmateriale innen 28.02.18.
Fiskernes Agnforsyning SA, Postboks 732, 9257 TROMSØ
 
Tlf.      77 60 01 34/ 95 08 91 02  v/ Vidar Nikolaisen
Tlf.      77 60 01 51/ 91 36 61 17  v/ Jan Magne Flaat
Fax.     77 60 01 55.

God Jul og Godt Nytt År

Atter en gang nærmer vi oss jul, vi skal avslutte et år og gå inn i et nytt!

For Fiskernes Agnforsyning og Tromsøterminalen har 2017 vært ett godt og aktivt år.

Vi ser positivt frem til 2018, takker for godt samarbeid i året som har gått og ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Åpningstider i jula 2017 er:

Jul- og nyttårsaften stengt

27., 28. og 29. desember kl. 10.00 – 14.00

AGNKVOTER – ANBUDSINNBYDELSE

Fiskernes Agnforsyning SA har for året 2017 blitt tildelt ansvaret for å administrere ordningen med egne agnkvoter.
250 tonn Sei m/u rødåte – fangstperiode mars./nov. – 17.
400 tonn NVG-sild m/rødåte – fangstperiode mai/juli – 17.
100 tonn NVG-sild u/rødåte – fangstperiode okt/des – 17.
1.200 tonn Makrell m/ rødåte – fangstperiode mai/juli. – 17.
Disse kvotene er med godkjennelse fra Nærings- og Fiskeridepartementet fritatt fra reguleringsbestemmelsene og fartøyskvote.
Agnkvotene er i utgangspunktet  underlagt de gjeldende minstepriser, men foretaket gis anledning til å inngå særskilte avtaler med gjeldende salgslag på agnkvantumet.
Redere/ landanlegg/ fellesskap som kan være interessert i å gi pris på fangsting og innfrysning  av ovennevnte produkter, bes melde fra til foretaket for tilsendelse av spesifisert anbudsmateriale innen 28.02.17.
Fiskernes Agnforsyning SA, Postboks 732, 9257 TROMSØ
 
Tlf.      77 60 01 34/ 95 08 91 02  v/ Vidar Nikolaisen
Tlf.      77 60 01 51/ 91 36 61 17  v/ Jan Magne Flaat
Fax.     77 60 01 55.

Velkommen til oss!

Fiskernes Agnforsyning SA og Tromsøterminalen AS ligger sentralt plassert i Tromsø. Vi har topp moderne fasiliteter for effektiv, kvalitetsmessig mottak og handtering av frossen fisk. Kvalitet og service står alltid i fokus og vi gjør vårt ytterste for at rederi, mannskap og kunder for øvrig blir fornøyd. Vårt anlegg er i tillegg EU-godkjent kontrollsenter for mottak av frossen fisk fra 3. land.

 

Fiskernes Agnforsyning SA fyller 75 år

2016-09-20

Den 27. september er det 75 år siden Fiskernes Agnforsyning SA (FA) ble stiftet. Det skjedde på et konstituerende representantskapsmøte på Sortland i Vesterålen i 1941. Møtet var resultat av over 30 års arbeid for å sikre lineflåten i Nord-Norge agn av god kvalitet og til lik pris, uansett hvor fiskerne bodde. Laget ble en viktig del av fiskerisamvirket i etterkrigstida, og er fortsatt et samvirkefortak. Det viktigste grunnlaget for lagets arbeid er agnlova som gir FA enerett på produksjon, transport og omsetning av agn i Nord-Norge og Trøndelag.

Siden 2004 har Fiskeridepartementet- og Kystdepartementet tildelt særlige kvoter for fiske av agn, og FA fikk ansvaret for å forvalte fisket og produksjonen av fangstene. Forbruket av agn i Nord-Norge økte jevnt og trutt til over 11.000 tonn fram til 1961. Deretter startet en lang nedtur og tidlig på 1990-tallet var omsetninga under 2.000 tonn. Av flere årsaker, men ikke minst på grunn av det nye fisket etter snøkrabbe har omsetninga tatt seg kraftig opp de siste åra, og i jubileumsåret vil den passere 11.000 tonn. Økonomisk ligger FA også an til å få sitt beste resultat noensinne.

Markeringa av jubileet blir ikke før neste år, i forbindelse med årsmøtet den 12. mai 2017.