Språk Språk

Et moderne fryselagerhotell

Tromsøterminalen AS driver fryselagerhotell for fisk og tilbyr ulike tjenester til norske og utlanske fartøy. Selskapet har hatt en positiv utvikling siden starten i 1995, og er i dag et av Nord-Norges største mottak for frossen fisk. Tromsøterminalen har topp moderne fasiliteter for effektiv, kvalitetsmessig mottak og håndtering av frossen fisk.

baat

Vi har:

 • Godkjent fryselager
 • EU-godkjent kontrollsenter for mottak av frossen fisk fra 3.land
 • Tollager A, med godkjenning for splitting av partier
 • Moderne system for innregistrering ved lossing og lastin


Vi tilbyr:

 • frysehotell
 • lossing av frossen fisk
 • lasting på båt og bil
 • vannforsyning
 • post- og pakkemottak
 • embalasjelager
 • agn via Fiskernes Agnforsyning SA