Språk Språk

Kontaktinformasjon

Fiskernes Agnforsyning SA

Postboks 732, 9257 Tromsø
Hansjordnesgt. 9, 9009 Tromsø
Tlf. 77 60 01 50
Faks. 77 60 01 55
firmapost@fiskernes-agnforsyning.no

 

Åpningstider:
  • 15. mai - 14. sept. kl. 08.00-15.00
  • 15. sept. - 14. mai kl. 08.00-15.45