Language Language
fa-9-040507_lite fa-5-040507_lite

Velkommen til oss!

Fiskernes Agnforsyning SA og Tromsøterminalen AS ligger sentralt plassert i Tromsø. Vi har topp moderne fasiliteter for effektiv, kvalitetsmessig mottak og handtering av frossen fisk. Kvalitet og service står alltid i fokus og vi gjør vårt ytterste for at rederi, mannskap og kunder for øvrig blir fornøyd. Vårt anlegg er i tillegg EU-godkjent kontrollsenter for mottak av frossen fisk fra 3. land.