Fiskernes Agnforsyning SA hovedformål

Lagets formål er å skaffe fiskerne agn ved en organisert og regulert agnomsetning. Agnet skal komme fra egen produksjon, og fra andre agnproduserende firmaer til stabile og rimelige priser. Laget skal drive forretningsmessig og prisene på agn skal holdes slik at de gir laget en forsvarlig fortjeneste.

Ansvar for å forvalte fisket og produksjon av fangst

Det viktigste grunnlaget for lagets arbeid er agnloven som gir FA enerett på produksjon, transport og omsetning av agn i Nordland, Troms og Finnmark. Siden 2004 har Fiskeridepartementet tildelt særlige kvoter for fiske av agn, og FA fikk ansvaret for å forvalte fisket og produksjonen av fangstene.
Les forskriften om omsetning av agn på lovdata.no

Våre ansatte

Jan Magne Flaat

Adm.dir.

Tlf. 77 60 01 51
Mob. 91 36 61 17
jan-magne@fiskernes-agnforsyning.no


Bengt Marius Hilstad

viseadministrerende direktør

Tlf. 77 60 01 52
Mob. 95 26 14 69
bengt@fiskernes-agnforsyning.no

Edel Bakken Nikolaisen

Økonomi og administrasjonsleder

Tlf. 77 60 01 52
Mob. 97 18 98 84
edel@fiskernes-agnforsyning.no


Vidar Nikolaisen

Salgsleder agn

Tlf. 77 60 01 34
Mob. 95 08 91 02
vidar@fiskernes-agnforsyning.no


Monica S.Jensen

HMS-leder

Tlf. 77 60 01 37
Mob. 41 67 04 50
monica@fiskernes-agnforsyning.no


Siv H. Skogheim Varmedal

Regnskapsmedarbeider

Tlf. 7760 01 53
Mob. 93 66 07 74
siv@fiskernes-agnforsyning.no


Selskapsstruktur

Tromsøterminalen AS

Siden 1995 har Tromsøterminalen AS drevet fryselagerhotell i Tromsø. Tromsøterminalen tilbyr ulike tjenester til norske og utenlandske fiskefartøy fra sine moderne fasiliteter.

Tjenestene inkluderer blant annet
– fryselager
– lasting og lossing
– vannforsyning
– postmottak

 

 Tromsøterminalen EIENDOM AS

Tromsøterminalen Eiendom AS forvalter logistikksenteret Tromsøterminalen i Stakkevollvegen 375.


Her kan du få mer informasjon om leie av næringsareal eller kontorlokaler.

 

Fiskernes Agnforsyning SA

Postboks 732, 9257 Tromsø
Hansjordnesgt. 9, 9009 Tromsø
Tlf. 77 60 01 50
Faks. 77 60 01 55
firmapost@fiskernes-agnforsyning.no

Åpningstider:

15. mai – 14. sept. kl. 08.00-15.00
15. sept. – 14. mai kl. 08.00-15.45