Våre produkter

Sild

Sei

Akkar

Lodde

Reke

Makrell

Krabbeagn

Saury

Fiskernes Agnforsyning SA

Postboks 732, 9257 Tromsø Hansjordnesgt. 9, 9009 Tromsø Tlf. 77 60 01 50 Faks. 77 60 01 55 firmapost@fiskernes-agnforsyning.no

Åpningstider:

15. mai – 14. sept. kl. 08.00-15.00 15. sept. – 14. mai kl. 08.00-15.45